Polityka Prywatności

 

 

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego AleDyskont prowadzonego pod adresem AleDyskont.pl (dalej: Sklepu) reguluje zasady gromadzenia, wykorzystywania
i przetwarzania danych osobowych uzyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkowników) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest – Urszula Naworol prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą UNSO Urszula Naworol, ul Literacka 25/2, 01-864 Warszawa, telefon +48224278565, email info@aledyskont.pl NIP: 8231510567, REGON: 146977397.

Administrator danych osobowych oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa
w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres info@aledyskont.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, wymagane w przypadku dokonywania rejestracji lub zakupów w Sklepie to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 • e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownicy dbają o to by powyższe dane były aktualne i odpowiadały rzeczywistości.

Użytkownicy mają prawo w każdym czasie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail info@aledyskont.pl, a także pisemnie na adres Literacka 25/2 01-864 Warszawa. W przypadku złożenia sprzeciwu dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy mają możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie Sklepu.

Administrator danych osobowych wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do:

 • obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta,
 • realizacji zamówień, w tym dostawy,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz obsługą reklamacji,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody opisanej w § 10 ust. 7 Regulaminu Sklepu),

 

Dostęp do danych osób trzecich:

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych osobowych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu Sklepu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane także podmiotom trzecim, ale jedynie w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane właściwym organom w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem.

Polityka Cookies

Sklep nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerze, tablecie, smart fonie) pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

Użytkownicy mogą w każdej chwili usunął zapisane pliki Cookiem lub zablokować możliwość ich zapisywania przez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie lub zalogowania się na swoje konto Klienta
w Sklepie lub brak możliwości dokonania zakupu.

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki Cookies do:

 • prezentacji zasobów Sklepu,
 • obsługi procesu logowania,
 • obsługa formularzy,
 • statystyk,

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany Polityki Prywatności mają skutek od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może
w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.

 

 

2018 Copyright , UNSO Urszula Naworol, ul. Literacka 25/2, 01-864 Warszawa / Powered by Web Revolution